Year 200X rockar loss

Har varit lite mycket Mega Man på senaste kanske, men de gör inget :)