What if every store was like GameStop?

Det här är en kortnyhet som vi fann intressant, rolig eller bara bra - den länkar till:
http://www.myextralife.com/comic/only-they-get-away-with-it/