#1reasonwhy – varför finns det så få kvinnor i spelbranschen?

Onereasonwhyheader

Det senaste dygnet har en väldigt intressant hashtag fullkomligen exploderat på Twitter. Det är #1reasonwhy (på svenska ungefär “En anledning till att (det finns så få kvinnor i spelbranschen)”) som uppmanar kvinnor att uppge anledningar till att det finns så få kvinnor i spelbranschen. Många, både på utvecklarsidan och bland spelmedia delar med tagen med sig av sina upplevelser av att vara just kvinnor i branschen och vad de får stå ut med på daglig basis. Jag tänker inte skriva något brandtal om hur ruttet det är att spelbranschen fortfarande ser ut så här, utan jag låter helt enkelt ett par utdrag ur tagens flöde illustrera hur det kan se ut.

Kvinnorna bakom dessa tweets är på något sätt aktiva inom spelbranschen.