Panelsamtal: Nörd på Pride

Prideheader

Nu är de igång, Sveroks panelsamtal Nörd på Pride som arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet, ATK och SF-bokhandeln! På plats har vi vår alldeles egen Peter Ahonen som ska snacka om spelmedias ansvar i branschen. Hålltiderna ser du här under, och själva streamen kan du se från och med klockan 16 här:

16:00 – 16:50 Branschen, mångfalden och normer
Moderator: Elaine Boström
Medverkande: Paradox, Fatshark, Dataspelsbranschen mfl
Panelsamtal om  hur det ser ut i den svenska spelbranschen, i spelen och deras marknadsföringen samt vilka normer som påverkar spelskapandet. Fokus kommer att ligga på vad som görs, vad som kan göras samt vilka erfarenheter den svenska spelbranschen har och vilka svårigheter den stött på i arbetet med mångfald och jämlikhet både i sitt spelskapadande, i marknadsföringskampanjer och i företaget.

17:00 – 17:50 Vad görs och vad funkar – konvent och arrangörer
Moderator: Ina Bäckström
Medverkande: AKT, Terebi Ge-mu, Hazard, GothCon, NärCon
Panelsamtal om hur det ser ut på konvent, LAN och spelträffar när det kommer till jämlikhet och mångfald samt vilket arbete som görs för att alla ska känna sig välkomna och trygga på arrangemangen. Förra året diskuterades besökares erfarenheter och vad som skulle kunna göras samt vilket ansvar arrangörer har. I år kommer fokuset att ligga på vad som görs, vad som kan göras samt vilka erfarenheter arrangörer har och vad har fungerat och vad har varit eller är fortfarande svårt att hantera.

18:00 – 18:50 Vad gör spelmedia? Har spelmedia ett särskilt ansvar?
Moderator: Ina Bäckström
Medverkande: Kraid, Svampriket, Queer Nerds, Megazine, SVT/TT, Ctrl Alt Elite
Vi kommer att diskutera sexualitet, jämlikhet och mångfald inom spelhobbyn och spelbranschen. Hur ser det egentligen ut med marknadsföring, spelinnehåll, mässor och i spelmedia. Vad görs för att uppmärksamma den problematik som finns med homofobi och sexism. Vad görs för att förändra den rådande normen i spelhobbyn och vad har spelmedia för ansvar i dessa frågor.   

19:00 – 19:50 Att skava i spel- och nördkulturen
Moderator: Ina Bäckström
Medverkande: Malin Söderberg, Samson Wiklund, Chris Jonasson, Kerstin Alex
Vi kommer att diskutera sexualitet, jämlikhet och mångfald inom spelhobbyn, spelbranschen och den spel- och nördkultur den existerar i och skapar. Fokuset kommer att ligga på era erfarenheter av hur det är att ifrågasätta, kritisera och bryta mot de normer som finns. Hur ser det egentligen ut och hur gör en för att hantera det motstånd som uppstår när en bryter mot, ifrågasätter eller kritiserar spel- och nördkulturens normer.

20:00 – 20:50 Queer Historia vs rollspel, lajv och spel.
Moderator: Ina Bäckström
Medverkande: Robert Olsson, Joacim Blomqvist, Anneli Friedner Henriksson, Elis Örjes, Siri Sandqvist, Emil Carnevale, Filip Kopelman
De spel och scenarier vi spelar idag stämmer ganska dåligt med hur det såg ut historiskt. Vår bild av medeltida och historiska miljöer har påverkats kraftigt av 1800-talets historiesyn och Hollywood. Men hur såg det egentligen ut med religion, vetenskap, kön och sexualitet förr? Bygger vi våra roller utifrån hur det var eller hur vi tror det var?  Var alla pirater kvinnotjusande män, fanns det kvinnor som tog till vapen, ärvde, fanns homosexualitet, är allting som vi tror att det är eller finns det en mer korrekt historia? Lyssna när lajvare och rollspelare möter historiestuderande Robert Olsson och Piratmagister Joacim Blomqvist diskutera kring könsroller och sexualitet ur ett historiskt och spelmässigt perspektiv.